<< Sprawozdanie z konferencji naukowej z dnia 5.11.2014r. „MEDIA W KAMPANII WYBORCZEJ”

Konferencję w kampusie przy ul. Kwiatkowskiego Politechniki Koszalińskiej otworzył dyr. Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej prof. Bogdan Gębski. Przedstawił on gości znajdujących się w sali, m. in. kandydatów na Urząd Prezydenta Miasta Koszalina – Artura Wezgraja, Jana Kazimierza Adamczyka oraz Kyle’a Attenborough. Następnym punktem programu był wykład przeprowadzony przez dr Marka Rewizorskiego. Jego tematem była psychologia wpływu mediów.Mówca wyjaśnił termin „paradygmat” oraz hasła, które były ściśle powiązane z prezentowanym tematem. Dr Rewizorski przedstawił również obraz technicyzacji mediów, „magicznego pocisku”, teorii spirali milczenia”, czy funkcji kobiet w wyborach. Kolejnym punktem było porównanie dwóch, zróżnicowanych czasowo, spotów wyborczych Janusza Korwina-Mikkego oraz Leszka Millera. Następny wykład przedstawił dr Piotra Szarszewski, który analizował medialną sylwetkę kandydatów na Urząd Prezydenta Miasta Koszalina. Omawiał sposoby obrazowania postaci często dalekie od rzetelności oraz obiektywizmu. Dr Piotr Szarszewski przytoczył termin „Media pierwszą władzą”, który miał być odzwierciedleniem rzeczywistości we współczesnym świecie Druga część konferencji rozpoczęła się wykładem Doroty Głowackiej, prawniczki Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Tematem wykładu były media jako „publiczny stróż” w kampanii wyborczej oraz zagrożenia dla swobody wypowiedzi i obowiązki dziennikarzy relacjonujących wybory. W wykładzie poruszony został problem ataków na media ze strony polityków, naruszenie ciszy wyborczej oraz procesy w trybie wyborczym. Omówiony został także Art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, mówiący o wolności i swobodzie opinii, a zarazem o odpowiedzialności i obowiązkach związanych z jej wypowiadaniem. Następnie przedstawiono mechanizmy związane z odpowiedzialnoścą administratorów stron internetowych oraz przykłady naruszania ciszy wyborczej, np. podawanie wyników przedwyborczych, naruszanie ciszy wyborczej na portalach społecznościowych. Kolejnym punktem konferencji był wykład dr Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej „Media w kampanii wyborczej-sojusznik czy wróg”, w którym zadano sobie podstawowe pytanie „czym są media?”. Wyróżnione zostały różne rodzaje mediów, m.in. tradycyjne, instytucjonalne, media własne, czy nowe media. Można było usłyszeć także opinię na temat tego, czy media potrzebne są przy kampaniach wyborczych. Następny wykład poprowadziła Pani Marlena Sosnowska, rzecznik prasowy, menedżer ds. PR w agencji informacyjnej PRESS-SERVICE Monitoring Mediów- lidera w dziedzinie monitoringu i analiz medialnych na rynku polskim. Temat wykładu brzmiał „Monitoring i analiza mediów jako barometr polityczny”. Pani Sosnowska opowiedziała słuchaczom, iż praca mediów podczas wyborów polega na monitorowaniu przede wszystkim zagadnień, którymi interesuje się dana społeczność. Punktem zamykającym konferencję, ale z pewnością najdłuższym i najbardziej kontrowersyjnym był panel dyskusyjny poprowadzony przez wydawcę miesięcznika „Prestiż Magazyn Koszaliński” Andrzeja Mielcarka, z udziałem dziennikarzy lokalnych mediów. Redaktor Andrzej Mielcarek wygłosił krytyczną opinię na temat zbyt małej ilości informacji o kandydatach i programach wyborczych w koszalińskiej prasie. Rozbudziło to opinie innych uczestników konferencji, co doprowadziło do gorącej dyskusji na ten temat. Cała konferencja potrwała ponad cztery godziny i uzbroiła słuchaczy w nowe, medialne doświadczenie. ...

autor: Paweł Dankowski, Joanna Kuczun