<< Historia Pomorza

W dniu 9 grudnia odbył się Festiwal Dokumentu Studenckiego poświęcony historii Pomorza Środkowego. Został zorganizowany przez dr Elżbietę Juszczak – opiekunkę redakcji portalu studenckiego „WIDZI mi SIĘ”. Festiwal rozpoczął się w Politechnice Koszalińskiej na ul. Kwiatkowskiego o godzinie 10:00. Konferencję otworzyła studentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – Magdalena Wanowska oraz organizatorka przedsięwzięcia – dr Elżbieta Juszczak, która w ramach prelekcji przedstawiła wykład na temat polonizacji Ziem Zachodnich i Północnych po 1945 roku. Elżbieta Juszczak zobrazowała sytuację Ziem Odzyskanych, które zgodnie z postanowieniami konferencji poczdamskiej poddano polskiej jurysdykcji, jednocześnie nawiązując do przeszłości Koszalina oraz historii komunikacji miejskiej. Po krótkiej przerwie głos zabrał dr Tomasz Ślepowroński, adiunkt na Uniwersytecie Szczecińskim. Tematem wykładu było Muzeum Pomorza w Greifswaldzie, w którym znajdują się prezentację poszczególnych etapów historii Pomorza, zarówno czasów książęcych jak i powojennych. Dr Tomasz Ślepowroński zachęcił wszystkich do odwiedzenia greifswaldzkiego muzeum. Studenci dziennikarstwa mieli nie lada gratkę, ponieważ zapoznali się z perfekcyjnymi reportażami radiowymi Grażyny Preder , których bohaterami są ludzie Pomorza. Były to jednak tylko fragmenty, które słuchano z dużą uwagą. Ostatnią tego dnia prelekcją był wykład Joanny Chojeckiej – dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie. Przedstawiła ona historię oraz sposób archiwizowania dokumentów, w których zawarta jest „pamięć regionu”. Po serii wykładów goście zostali zaproszeni na 15-minutową przerwę, podczas której mogli napić się ciepłej herbaty oraz posilić słodkościami. Festiwalowi przyglądały się dziesiątki osób, m.in. rektor Politechniki Koszalińskiej – prof. Tadeusza Bohdal, a każdy wykład został skwitowany głośnymi brawami. ...

autor: Paweł Dankowski