<< Różne wymiary bezpieczeństwa publicznego

      Czwartek 16 kwietnia upłynął w kampusie przy Kwiatkowskiego pod znakiem analizy bezpieczeństwa publicznego naszego kraju. Gorące tematy zdołały zachęcić młodzież gimnazjalną, licealną i studencką do licznej obecności. Wydział Humanistyczny PK zdołał zintegrować służby mundurowe regionu, młodych ludzi i  naukowców zajmujących się szeroko pojętą tematyką bezpieczeństwa publicznego.   Maraton w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej trwał od godziny 10 do 18. Prelegenci mieli do dyspozycji po dwadzieścia minut. Dzięki różnorodności tematów, ich żywemu związkowi z bieżącymi wydarzeniami, konferencja okazała się  ciekawa i miała swoistą dynamikę. Słuchacze m.in.  zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, zyskali wgląd w zagadnienia prewencji kryminalnej w Koszalinie oraz w sposób działania służb więziennych w stosunku do osób pozbawionych wolności. Mowa była również o zagrożeniach sieci teleinformatycznej  pod kątem przepisów karnych. Ta część konferencji dotyczyła” Roli służb w bezpieczeństwie publicznym”, a moderatorem dyskusji był dr D. Magierek z Wydziału Humanistycznego PK.   Druga część konferencji  dotyczyła „Militarnego aspektu bezpieczeństwa publicznego” . Dyskusja nad dżihadem, ciągle niezrozumiałą motywacją  młodych Europejczyków  zasilających szeregi Państwa Islamskiego  zapewne mogła potrwać dłużej. W tej części  konferencji analizowany był termin „wojny hybrydowej” mającej miejsce  w Donbasie. Jej niezbędnymi elementami jest wojna psychologiczna i brak oficjalnych służb zbrojnych. Temat konfliktu polsko–ukraińskiego w kontekście bezpieczeństwa kraju przedstawił prof. dr hab. Cz. Partacz. Jego jednoznaczne i ostre tezy na temat fatalnego stanu gospodarki kraju, instrumentalizacji Polski w polityce międzynarodowej, deficytów naszej klasy politycznej oraz katastrofy humanitarnej na Ukrainie ale też w Kosowie czy Mołdawii „wbijały w fotel”. Przeciwwagą okazało się  wcześniejsze wystąpienie mjr A. Dąbka  z Centrum  Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. Przy okazji omawiania tematu motywacji przedstawił w dwunastu punktach odpowiedź na pytanie” Jak być szczęśliwym”.  W tej części konferencji przepisy dotyczące ochrony informacji niejawnych przedstawiła chorąży A. Kaczyńska – Nowakowska z CSzSP w Koszalinie. Moderatorem  panelu był dr hab. M. Polak.   Trzecia część konferencji pod hasłem „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego’’ należała do naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego i dr P. Szarszewskiego z  WH.  Omówione tu zostały problemy zagrożeń związanych z Internetem, korupcją w polskich samorządach oraz działalności terrorystycznej ruchów religijnych.  Dr hab. T. Dębowski  mówił o Internecie jako wyzwaniu dla Kościoła katolickiego w Polsce. O wpływie cyberbullyingu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  informowała Anna Rabiak . Dr G. Tokarz na podstawie materiałów z NIK i CBA z 2009 i 2012 oraz  prasy przeanalizował funkcjonowanie polskich samorządów pod kątem zatrudnienia pracowników. W 70 procentach spośród kilkudziesięciu badanych przez dr G. Tokarza samorządach NIK wykrył nieprawidłowości, tzn. głównie tzw.„ustawiane konkursy”.Zapisy w procedurach konkursów na stanowiska były tak sformułowane, aby przechodził nie lepszy tylko swój. Co gorsza, ponowna kontrola NIK tych samych urzędów wykazała,że nie naprawiono błędów. Dr Tokarz  posłużył się wyrażeniem prof. Stępnia o „samodzierżawiu samorządów”. Funkcjonują w nich następujące mechanizmy: brak nadzoru, arbitralność, brak transparentności i błędy w pracach kancelaryjnych.   Przykłady terroru związanego z aktywnością nowych ruchów religijnych omówił dr Szarszewski. Jedna z grup - Ruch Rajneesha za pomocą bakterii salmonelli próbowała wpłynąć na wybory w amerykańskim hrabstwie Wasco (ang. Wasco County). Japońska sekta Najwyższa Prawda (Aum Shinrikyo) dwukrotnie dokonała ataku z wykorzystaniem bojowego gazu sarin. W......

autor: Redakcja

1 2 >