<< 3 lata studiów i co dalej?

Gdzie można znaleźć pracę po skończeniu kierunków na Wydziale Humanistycznym? Wielu maturzystów, przed wyborem kierunku studiów, ma pewne obawy, jak będzie po nich wyglądała ich przyszłość. Nie jest to wcale tak łatwa decyzja. Wiele osób twierdzi, że dla ludzi po kierunkach humanistycznych nie ma pracy, bo rynek jest nimi przesycony i zamiast kolejnego dziennikarza bardziej potrzeba techników i informatyków. Są to jednak stereotypy, które na szczęście nie zniechęcają młodych ludzi interesujących się literaturą czy językiem obcym i wybierają oni po szkole średniej kierunek zgodny z ich zainteresowaniami.

Na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej studenci mają do wyboru cztery kierunki: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Europeistyka oraz Filologia angielska i germańska. Trzy lata nauki do egzaminów, przygotowywanie prac zaliczeniowych i co potem? Gdzie będzie można znaleźć pracę po skończonych studiach? Absolwent kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna może wykonywać wiele zawodów. Oprócz dziennikarza, może być także redaktorem, fotoreporterem, rzecznikiem prasowym, organizatorem imprez tzw. 'Event Manager', specjalistą ds. public relations czy specjalistą ds. reklamy. Znajdzie pracę również w domach mediowych, wydawnictwach prasowych, rozgłośniach radiowych oraz ośrodkach telewizyjnych. Może zajmować także stanowiska w instytucjach państwowych i samorządowych, organizacjach politycznych, społecznych i kulturalnych. Jaka praca po Europeistyce? Najbardziej popularne miejsca pracy dla absolwenta europeistyki to: administracja rządowa i samorządowa, instytucje i organizacje krajowe i międzynarodowe, organy Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwa współpracujące z krajami Unii Europejskiej, placówki kulturalne. Następną propozycją znalezienia pracy są wydawnictwa i środki masowego przekazu, w placówkach naukowo-badawczych, korporacjach transnarodowych oraz w szkolnictwie Student filologi angielskiej i germańskiej w trakcie trzech lat studiów nabywa umiejętności, które umożliwiają mu podjęcie pracy wszędzie tam, gdzie niezbędna jest dobra znajomość języka angielskiego/niemieckiego (m.in. w usługach, turystyce, urzędach i organizacjach społecznych, firmach handlowych, spedycyjnych lub produkcyjnych, środkach masowego przekazu).

Duża liczba i różnorodność stanowisk jakie można zajmować po ukończeniu studiów na Wydziale Humanistycznym pokazuje, że są to kierunki potrzebne i przyszłościowe, po których bez problemu można znaleźć dobrze płatną pracę. Dlatego zamiast słuchać tego, co mówią inni, należy pomyśleć o tym, jaką pracę chcemy wykonywać w przyszłości i dążyć do tego studiując to, co naprawdę nas interesuje.

...

autor: Justyna Malec