<< BLOG- internetowy pamiętnik czy maszyna do zarabiania pieniędzy?

W XXI wieku internet jest medium, które najszybciej przekazuje wiadomości odbiorcom, dlatego razem ze zwiększającą się popularnością internetu coraz bardziej znaną formą wypowiedzi publicznej jest blog. Czy nadal jest on internetowym pamiętnikiem, czy maszyną, która zarabia spore pieniądze?

Blogi różnią się od artykułów prasowych tym, że pisane są z większą swobodą i szczerością. Są bardzo często zbyt emocjonalną żywą formą przekazu. Blogerzy nie muszą być zawodowymi dziennikarzami, aby pisać i przekazywać swoje myśli innym. Nie podlegają także żadnej cenzurze, czy redaktorowi naczelnemu. Dlatego też, blogi stanowią doskonałą alternatywę dla prasy reprezentującej czyjeś interesy. Autor bloga może pisać o czym chce, wyrażać swoje zdanie na forum publicznym jakim jest właśnie blog i upubliczniać to wszystko w internecie. Jeszcze dwadzieścia lat temu, określenie "blog" nie istniało. Dzisiaj mass media często używają tego słowa w różnych kontekstach. Dzisiejsi dwudziestolatkowie dorastający w epoce internetu zamiast pisać pamiętniki zakładali blogi. Wszyscy mówią i mnóstwo osób pisze, ale czym tak właściwie jest ten blog? Czym jest ta nowa forma komunikacji, która zyskała taką popularność i stała się częścią naszej kultury? Najogólniej, blog to inaczej „strona internetowa o specyficznej strukturze formalnej zawartego na niej tekstu (podzielonego na ułożone w porządku chronologicznym wpisy), zawierającą odniesienia do życia osobistego autora, który zdaje sobie sprawę do przynależności do subkultury blogowej."

Początki bloga sięgają roku 1997, kiedy John Barger użył określenia "web blog", by opisać swoją stronę. W 1999r. Peter Merholz skrócił tę nazwę i określił mianem bloga, stronę, której był autorem. Został on, dzięki temu, pierwszym blogerem. Jeśli chodzi o nasz kraj, to w Polsce za jednego z pierwszych blogerów uważa się Piotra Waglowskiego, autora serwisu vagla.pl. Swój blog tworzył od 1997 roku. W 2001r. powstał serwis blog.pl, który umożliwił tworzenie blogów każdemu i rozpowszechnił tę formę wypowiedzi wśród Polaków. Pisanie bloga zapisało się w historii przekazywania informacji, ponieważ pozwala każdemu człowiekowi na natychmiastowe prezentowanie swoich artykułów, które są publikowane w sieci, przez co, proces ten zyskuje charakter globalny. Blogi są redagowane przez swoich autorów i dzięki temu, w przeciwieństwie do prasy, mogą być poświęcone każdemu zagadnieniu, które piszący uzna za ważne. Ogół blogów, traktowany jako medium komunikacyjne, określa się mianem „blogosfery” lub „blogowiska".

Blogi mają różną tematykę i motywowane są innymi powodami. Są m.in. blogi o charakterze osobistym, autorzy traktują je jako swoiste pamiętniki, modowe czy polityczne. Badacze nowego medium wyróżniają blogi właśnie ze względu na cel pisania: osobiste– najpopularniejsza forma blogów, najbardziej przypominające dzienniki intymne; zawodowe– pisane w celach zawodowych lub naukowych; opisujące świat– pisane w celu wyrażania opinii, opisujące bieżące tematy związane z zainteresowaniami autora; relacyjne- pisane w celu podtrzymania kontaktu z przyjaciółmi lub nawiązania nowych znajomości; blogi reklamowe (fakeblogs)- blogi tworzone przez firmy w celach reklamowych.

A skąd w ogóle pomysł na blogi? Dlaczego ludzie je piszą i chcą przedstawiać i upubliczniać swoje przemyślenia, idee i poglądy przed milionem użytkowników internetu? Wszystko, co robimy w naszym życiu motywowane jest wieloma czynnikami. Osoby, które zaczynają pisać bloga również mają różne powody. Jedni z nich po prostu lubią pisać i sprawia im to radość, drudzy chcą......

autor: Justyna Malec

1 2 3 >